Vi är överallt, 2007, spraypaint-stencil on canvas 160 X 80 cm

Back